Johannes Hove-Henriksen alternative Grunnlov

norges Grunnlov er veldig bra

§1 Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

A Norge har rett til å gå til krig mot land som angriper norske interesser
B Norge kan ikke være medlem av noen forsvars allianse mer en 10 år.
C Norge kan ikke være medlem av noen som helst handel allianse.
D Norge skal bruke minimum 25% av statsbudsjettet på forsvar.

§2 Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.

A Stortinget skal ikke lage noen lover som hindrer retten til religionsfrihet.
B Staten er ingen Religion. Staten skal ikke drive med Religion men staten skal heler ikke være sekuler. Staten skal drive med kirke

§3 Ytringsfrihet skal finested

A Unntak av Ytringsfrihet er følgende: Spionasje,
B rasisme, rasistiske Ytringer skal være beskyttet under loven.
C offentlige offentlig nakkenhet, offentlig pornografi vi
D Pressefrihet skal finnsted

§4 Retten til liv er en fundamental rettighet

A Retten til liv gjelder for alle selvstendig mennesker.
B Abort, skal være forbud i rigget.
C slaveri skal være forbud i rigget.
D Dødstraff skal være forbudt i rigget Ved Unntak av spioner.

§5 Retten til å eige våpen å forsvare seg.

A Alle selvstendig mennesker har rett til å eige våpen.

§6 Næringsfrihet skal finnsted

§7 Statsborgerskapet tapes

A) ved salg av slaver
B) ved piarater
C) ved terorisme

§8

§9

§10

§11

tags:

Posted on: 2021-11-22, last edited on: 2021-11-22, written by: Johannes Hove-Henriksen